jueves, 19 de diciembre de 2013

13a EDICIÓ PREMIS RAMON LLULL

La Universitat Ramon Llull convoca la 13a edició dels Premis Ramon Llull a Treballs de Recerca de Batxillerat amb l’objectiu de fomentar l’esperit de recerca, despertar vocacions per a l’estudi i la investigació i incentivar la tasca educativa que es porta a terme als centres escolars.

Destinataris

Es poden presentar als Premis tots els alumnes de 2n de Batxillerat matriculats durant
el curs 2013-2014 que hagin realitzat un treball de recerca en alguna de les següents àrees:
1.ARTS
 Batxillerat Artístic
2.HUMANITATS
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
3.CIÈNCIES SOCIALS
 Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
4.TECNOLOGIA
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia
5.CIÈNCIES DE LA NATURA I DE LA SALUT
 Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Important: l'organització es reserva el dret de canviar l'assignació d'àmbit de coneixement dels treballs en funció de criteris científics per tal que l'avaluació sigui el més adient possible.

BASES

Requisits

Els treballs, que poden ser elaborats individualment o en grups de dues persones  com a màxim, han de ser inèdits i no han d’haver estat premiats anteriorment en altres concursos.

Presentació 

Els treballs s’han de lliurar en format PDF (o en format ZIP si s'inclouen materials de suport) a través del següent formulari web (es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer).

Addicionalment, si per les característiques del treball es considera oportú, els treballs o altres materials de suport (fotografies, vídeos, maquetes, mostres...), es podran presentar físicament a la seu del Rectorat de la Universitat Ramon Llull.

A més, serà necessari complimentar en el formulari les dades personals i descriure  el motiu de l’elecció del tema i el procés d’elaboració, així com un resum i una selecció de paraules clau referents al treball realitzat.

Descarrega't les bases en pdf! 

CRITERIS D'AVALUACIÓ
Aspectes formals

Com a pas previ a l'avaluació, es verificarà que el treball compleixi els aspectes formals (estructura, presentació, redacció i correcció lingüística). En cas contrari, el treball quedarà exclòs i no serà avaluat.

Avaluació 

Els criteris aplicats per a l’avaluació seran:

— Rigor i tractament científic en el desenvolupament del treball: correcta aplicació del mètode científic.

— coherència, rigor i grau d’elaboració de les conclusions presentades: discussió i conclusions.

— referències documentals: concepte ampli que recull des de la clàssica bibliografia fins a les referències -contrastades- de documents en xarxa.

— originalitat/creativitat de la temàtica, del plantejament i de la metodologia emprada: temàtica novedosa.

— complexitat de la temàtica: valoració de l'aprenentatge i ús de tècniques no habituals per als alumnes de batxillerat.

COMITÈ CIENTÍFIC I JURAT 

Un mínim de dos membres especialistes del professorat de cadascuna de les institucions de la URL avaluarà els treballs que s’hagin presentat. A partir d’aquestes avaluacions, el Comitè Científic farà la selecció d’aquells que optaran als premis i distincions finalistes.

Finalment, un Jurat format per reconeguts/des especialistes i presidit pel rector de la URL valorarà la selecció de treballs proposada pel Comitè Científic i determinarà els guanyadors dels Premis i Distincions. La decisió del Jurat serà inapel·lable.

Comitè organitzador
President: Dr. Lluís Comellas, vicerector de Recerca i Innovació URL
Dra. Laia Ros, cap d'àrea del vicerectorat de Recerca i Innovació URL
Sr. Carles Targa, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL
Dra. Mireia Castanys, cap del Gabinet del Rector URL
Sra. Ana Ferrer, responsable de producció del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL.

Comitè científic
President: Dr. Lluís Comellas, vicerector de Recerca i Innovació URL
Secretària: Dra. Laia Ros, cap d'àrea del vicerectorat de Recerca i Innovació URL
Secretaria tècnica: Sra. Ana Ferrer, responsable de producció del Gabinet de Comunicació i RI URL
  
 Vocals:
Sr. Carles Targa, cap del Gabinet de Comunicació i Relacions Institucionals URL
Dra. Mireia Castanys, cap del Gabinet del Rector URL
Dr. Xavier Ramírez, professor associat i membre del grup de l’Observatori d’Economia Internacional i Financera d'IQS School of Management.
Prof. Josep M. Brugués, responsable de Relacions Institucionals de la FCC Blanquerna-URL.
Dr. Lluís Costa, professor associat i responsable tècnic del Laboratori d’Anàlisi del Moviment a la FCS Blanquerna-URL.
Dra. Anna de Montserrat Vallvè, vicedegana d'Educació i de Programes Internacionals de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport (FPCEE) Blanquerna-URL.
Dr. Sergi Corbella, vicedegà d'Estudis Socials i de la Salut i d'Ordenació Acadèmica de la FPCEE Blanquerna-URL.
Prof. Sergi Villagrasa, professor del Departament d'Informàtica de l'ETS d’Electrònica i Informàtica La Salle.
Prof. Eulàlia Busquets, professora de Projectes II a l'ETSALS i coordinadora del Departament de Cultura i Publicacions de l'Escola d'Arquitectura La Salle.
Dra. Sílvia Coll-Vinent, professora titular de literatura catalana i anglesa i secretaria acadèmica de la Facultat de Filosofia.
Dra. Maria Dolors Oller (ESADE), professora associada del Departament de Dret Públic de la Facultat de Dret ESADE.
Dr. Josep F. Valls, catedràtic del Departament de Direcció de Marquèting d'ESADE.
Dra. María Tereza Leal Cavalcante, directora del Màster Universitari en Direcció, Gestió i Intervenció en Serveis Socials de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés.
Dra. Mireia Feliu, responsable de l’Àrea de Vídeo al Departament d’Audiovisuals a l'Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit).
Dr. Manuel Belmonte, químic, pedagog i coordinador general de MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove.

Jurat
La composició del Jurat es farà pública properament.

VEREDICTE

Es farà públic el 20 de maig de 2014 en aquest web. (http://www.url.edu/premisrecerca)

L’acte públic de lliurament dels Premis tindrà lloc el dimecres 28 de maig de 2014 a la Facultat de Filosofia-URL (c/ Diputació, 231. Barcelona | mapa).

Els participants que ho desitgin podran recollir els suports físics que acompanyin els seus treballs durant el mes de juny al Rectorat de la URL. Passat aquest termini seran destruïts i no podran ser reclamats.

PREMIS I DISTINCIONS

Premis
Hi haurà un premi per al treball guanyador de cada àrea que consistirà en un ordinador portàtil i un diploma honorífic. A més, els treballs guanyadors tindran accés directe a l’edició de l’any 2015 de la Mostra Exporecerca Jove, organitzada per Magma.
També s’atorgarà una menció per a l’escola.

Distincions
Cadascuna de les següents institucions integrants de la URL atorgarà una distinció especial a un treball de recerca emmarcat en els seus àmbits d’estudi: IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés i Escola Superior de Disseny ESDi (centre adscrit).

L'autor/s del treball que rebi/n aquesta distinció obtindrà/an un reproductor multimèdia i un diploma honorífic. També s’atorgarà una menció per a l’escola.

DATA I LLOC DE LLIURAMENT 

Els treballs s’hauran de presentar a través del següent formulari web (es recomana utilitzar el navegador Internet Explorer) fins el dilluns 17 de març de 2014.

En cas d’aportar-se altres tipus de suports físics, aquests s’hauran de lliurar al
Rectorat de la Universitat Ramon Llull (c. Claravall, 1-3. Barcelona) en horari de 9h
a 13.30h i de 15.30h a 18.30h.

No s’acceptarà cap treball rebut fora d’aquest termini o que no compleixi els
requisits establerts.

Informació treta de: 
http://www.url.edu/premisrecerca [19-12-2013]

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Premi ESCI al millor treball de recerca en l'àmbit internacional - UPF

Premi ESCI al millor treball de recerca en l'àmbit internacional - UPF

Premi ESCI-UPF al millor treball de recerca en l’àmbit internacional

L’Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) de la Universitat Pompeu Fabra convoca el PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT DE CATALUNYA EN L’ÀMBIT DE L’ACTIVITAT INTERNACIONAL que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2013-2014 en els centres de batxillerat de Catalunya.

Bases generals

Poden optar al Premi els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament de Catalunya.

Han de tenir una nota mitjana mínima de 7 de primer de batxillerat i una base liquidable per càpita de la unitat familiar que no superi els 24.000 euros (en l’última declaració de renda presentada).

Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d’ensenyament on estudiï l’alumne o els alumnes que desitgin concursar. 

Cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.

Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s’hi poden presentar treballs premiats en altres concursos.

Els treballs han d’estar redactats en llengua catalana i anglesa.

Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies (una impresa en paper i l’altra en format digital). Tanmateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format també s’hi hauran d’adjuntar.

Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de la cultura i els negocis internacionals. Es valorarà l’originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic, la rellevància i la pertinència del tema tractat, així com la qualitat, la correcció lingüística i la presentació formal.

Tots els treballs s’han de lliurar en un sobre o en un paquet tancat en què figuri “Premi de l’Escola Superior de Comerç Internacional de la UPF al Millor Treball de Recerca de Batxillerat en Negocis Internacionals” i el pseudònim de l’autor. En el treball només hi haurà el pseudònim de l’autor. Dins del sobre o del paquet, en un sobre a part, es farà constar en un full:

1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne o alumnes que concursin.

2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte.

3. Nom i adreça del centre.

4. Vistiplau de la direcció del centre, incloses la signatura i el segell.

5. Certificat Acadèmic amb la nota mitjana de primer de batxillerat.

6. Declaració de la Renta de l’any 2012.


El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 30 d’abril del 2014.

Informació treta de: http://www.esci.upf.edu/asset/pdf/premi%20ESCI.pdf [04/12/13]

Premis a treballs de recerca de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra

Premis a treballs de recerca de la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra


La Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra convoca tres premis als millors treballs de recerca de batxillerat.
Cada premi es correspon amb un dels graus que ofereix la Facultat:
 • Dret,
 • Criminologia i,
 • Relacions Laborals (Premi Teresa Claramunt de Relacions Laborals).
La convocatòria d'aquests tres premis és única i el termini d'entrega acaba el divendres 11 d'abril de 2014 a les 14.00 hores.


Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/premis/premidret.html [04/12/13]

Premi UPF-Fesoca de llengua de signes catalana

Premi UPF-Fesoca de llengua de signes catalana


La Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA) convoquen aquest premi amb el propòsit d'incentivar el coneixement i la difusió de la llengua de signes catalana. El premi està vinculat al desplegament del perfil formatiu en llengua de signes catalana dels graus en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades. El premi s'atorga al millor treball escrit o signat sobre situacions de la vida quotidiana en les quals la llengua de signes és un vehicle de comunicació entre persones sordes i oients.


Premi UPF de treball de recerca en enginyeria i matemàtica aplicada - UPF

Premi UPF de treball de recerca en enginyeria i matemàtica aplicada - UPF


L'Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra, amb el propòsit comú de potenciar l'interès de l'alumnat de secundària en les àrees de la tecnologia i les matemàtiques, convoca el VIII Premi UPF de treball de recerca en enginyeria i matemàtica aplicada.

S'hi premiaran els dos millors treballs de recerca, dotats amb 500 i 250 euros respectivament, desenvolupats en qualsevol disciplina científico-tecnològica (ciències, tecnologia, matemàtiques, informàtica, etc.), i realitzats durant el present curs acadèmic 2013-2014 en els centres de secundària públics, privats o concertats. A més, els alumnes premiats obtindran el 50% de la gratuïtat de la matrícula pel curs 2014-2015, en cas que accedeixin a qualsevol dels estudis que ofereix l'Escola Superior Politècnica (grau en Enginyeria Telemàtica, grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals, grau en Enginyeria en Informàtica y grau en Enginyeria Biomèdica). El tribunal pot concedir fins a dos accèssits més pel 50% de l'import de la matrícula.
L'Escola Superior Politècnica de la Universitat Pompeu Fabra ofereix el seu suport, tant als professors com als estudiants, en el desenvolupament dels treballs de recerca en l'àmbit científico-tecnològic. Així mateix, posa a la disposició dels centres de secundària les seves instal·lacions per fer visites guiades. Per a més informació contacteu amb la Secretaria de l'Escola Superior Politècnica a través del telèfon +93 542 13 83 o enviant un missatge electrònic a secretaria.esup@upf.edu.

Premi UPF al millor treball de recerca en economia i empresa - UPF

Premi UPF al millor treball de recerca en economia i empresa - UPF


La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials convoca el Premi d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra amb la col·laboració d'Agrolimen S.A. El propòsit d'aquesta convocatòria és incentivar, des dels primers nivells de l'ensenyament secundari, l'estudi en l'àmbit de l'economia i de l'empresa -entès en un sentit ampli que comprèn, entre d'altres, les tecnologies de la informació, el canvi demogràfic i el capital social.


Premi UPF al millor treball de recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge - UPF

Premi UPF al millor treball de recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge - UPF


La Facultat de Traducció i Interpretació organitza el V Premi UPF al millor treball de recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2012-2013 en els centres de secundària de Catalunya. La Facultat de Traducció i Interpretació convoca aquest premi amb el propòsit d'incentivar la recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge. El premi està vinculat al desplegament del grau en Llengües Aplicades. 

El premi s'atorga al millor treball de recerca de batxillerat desenvolupat en qualsevol disciplina relacionada amb aquests àmbits d'estudi realitzat durant el curs acadèmic corresponent, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Bases del V Premi UPF al millor treball de recerca en l'àmbit de les llengües i el llenguatge (2013)

Premi PRBB al millor treball de recerca en ciències de la salut i de la vida - UPF

Premi PRBB al millor treball de recerca en ciències de la salut i de la vida - UPF


Els Estudis de Biologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de la biologia, convoquen el Premi PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona) de recerca en ciències biològiques
Seran guardonats els tres millors treballs de recerca desenvolupats en qualsevol disciplina de les ciències biològiques durant el curs acadèmic 2012-2013, en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.
Al premi hi poden optar els alumnes batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
El termini d'inscripció finalitza el 25 de març del 2013.
Els premis que s'ofereixen són els següents:
Primer Premi: 1 iPad + lot de llibres de divulgació
Segon Premi: 1 iPad mini + lot de llibres de divulgació
Tercer Premi: 1 lector digital + lot de llibres de divulgació
Per a tots els participants: 1 entrada al Cosmocaixa

Per a més informació consulteu http://www.prbb.org/premi

Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/premis/prbb.html [04/12/13]

Premi Francesc Noy d'humanitats - UPF

Premi Francesc Noy d'humanitats - UPF


La Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra convoca el Premi Francesc Noy d'humanitats al millor treball de recerca de Batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina d'Humanitats que hagi estat presentat durant el curs acadèmic en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.  


Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/premis/francesc_noy.html [04/12/13]

Premi Ernest Lluch de ciències socials i polítiques - UPF

Premi Ernest Lluch de ciències socials i polítiques - UPF


La Facultat de Ciències Polítiques i Gestió Pública i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d'incentivar la recerca en l'àmbit de les ciències socials, convoquen anualment el premi Ernest Lluch de ciències socials i polítiques que aquest any celebrarà la seva setena edició.
Aquest premi s'atorga al millor treball de recerca desenvolupat en qualsevol disciplina de les ciències socials i polítiques. Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
La Direcció de cada centre d'ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca i aquest ha de ser original i inèdit.


Informació treta de: http://www.upf.edu/estudiants/premis/ernest_lluch.html [04/12/13]

Premi Domènec Font - UPF

Premi Domènec Font al millor treball de recerca en comunicació (periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques) - UPF


La Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra convoca el II Premi Domènec Font en Comunicació al millor treball de recerca de batxillerat de Catalunya en qualsevol disciplina de comunicació (periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques) que hagi estat presentat durant el curs acadèmic 2013-2014 en els centres de secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

Bases generals
Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya.
Els treballs de recerca han de ser seleccionats i presentats per la direcció dels centres d'ensenyament on estudiï l'alumne/a o alumnes que desitgin concursar. Cada centre d'ensenyament pot presentar al Premi només un treball de recerca.
Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. No s'hi podran presentar treballs premiats en altres concursos.
Els treballs de recerca s'han de presentar en dues còpies (una impresa en paper i l'altra en format digital, o en d'altres formats depenent del treball de recerca). També s'ha d'incloure un paràgraf que en resumeixi el contingut.
Es valorarà l'originalitat, la creativitat, el rigor acadèmic així com la rellevància i pertinènça del tema tractat.
Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat on hi figuri "II Premi Domènec Font en Comunicació de la UPF al millor Treball de Recerca de Batxillerat en Comunicació 2014" i el pseudònim de l'autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l'autor.
Dins del paquet, en un full a part, es farà constar:
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça postal, adreça de correu electrònic i telèfon de l'alumne/a o alumnes que concursin.
2. Nom i cognoms del director o del coordinador de batxillerat del centre, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.
3. Nom i adreça postal del centre, adreça de correu electrònic, i telèfon del centre.
4. Vistiplau de la direcció del centre, degudament signat i segellat.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 21 de març del 2014.
Tots els treballs s'han d'enviar per correu certificat o s'han de lliurar personalment (de dilluns a divendres d'11.00h a 13.30 h i de dilluns a dijous de 16:00 a 17:00 h al despatx 52.403) a l'adreça següent:
Premi Domènec Font en Comunicació al millor Treball de Recerca de Batxillerat en Comunicació
Secretaria de la Facultat de Comunicació (despatx 52.403)
Universitat Pompeu Fabra 
Roc Boronat, 138 
08018 Barcelona
La llista d'aquells treballs que el jurat consideri que poden optar al premi es farà pública a la pàgina web de la Facultat (http://www.upf.edu/facom), a partir de l'11 d'abril del 2014.
El jurat del Premi estarà format per tres professors de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i presidit pel degà de la mateixa facultat. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases.
Els premis atorgats en aquesta edició seran: 
Un primer premi al millor treball: 1000€ i diploma. 
Dos segons premis: 500€ i diploma
Diplomes Mencions especials a determinar pel jurat. 
Diploma Mencions especials als tutors dels projectes de recerca premiats.
ELS PREMIS ES LLIURARAN A LA FACULTAT EN COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA EL DIA 25 d'abrildel 2014 a les 17.00 a l'Auditori Campus de la Comunicació-Poblenou (C/Roc Boronat, 138).
L'autor o autora del treball premiat autoritzarà la UPF a incorporar-lo a les plataformes digitals d'accés obert pròpies de la UPF o en aquelles altres en què participi la UPF en l'àmbit de les competències que li són pròpies i sense ànim de lucre.
Una còpia del treball del primer premi i dels dos segons estarà disponible per a consulta a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra.
Els treballs es podran recollir a la secretaria de la Facultat de Comunicació a partir del 5 de maig del 2014. La Facultat de Comunicació no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del 27 de juny de 2014.
Per a més informació podeu trucar a la Secretaria de la Facultat de Comunicació, telèfon: 93.542.14.63.
La participació en aquest concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

miércoles, 2 de octubre de 2013

2a edició del Premi Xavier Domingo amb SPB, SL.

La Facultat de Química de la Universitat de Barcelona i el Comitè Espanyol de la Detergència, Tensioactius i Afins (CED) convoquen la 2a edició del Premi Xavier Domingo amb SPB, SL.

PARTICIPANTS
Poden optar al Premi els treballs de recerca relacionats amb la detergència i la cosmètica, duts a terme durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014 per alumnes de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà que el curs 2013-2014 estiguin matriculats en centres d’ensenyament espanyols.

PRESENTACIÓ DE TREBALLS
Fins el dia 31 de gener de 2014 inclòs, al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona. Carrer Adolf Florensa, 8 (Edifici Florensa) Campus Diagonal - Portal del Coneixement. 08028 Barcelona.
O per correu electrònic a través de l’adreça http://www.ub.edu/futursinousestudiants/premi-xavier-domingo.html

PREMIS
El premi per al treball guanyador consisteix en 1.000 € per a l’estudiant i 500 € per al professor tutor o director del treball, en forma de xec regal per a material cultural. En el cas que el treball hagi estat presentat per més d’una persona, el premi es reparteix equitativament. El jurat pot concedir un accèssit de 300 € a l’estudiant i 200 € al professor.


Organitza: Universitat de Barcelona y Comité Español de la Detergencia Tensoactivos y Afines
             

Amb el patrocini de: SPB

martes, 2 de julio de 2013

Premis Recerca Jove (PRJ)

PREMIS RECERCA JOVE (PRJ)

Us contactem per informar-vos que avui 5 de juny s’ha publicat al DOGC la convocatòria de Premis Recerca Jove (PRJ 2013).

Enguany com l’any passat, la sol·licitud es tramita íntegrament per Internet

Disposareu d’un termini per presentar les sol·licituds que anirà des del dia 6 de juny i fins al 26 de setembre inclòs.

Tràmit i documentació a presentar:

 1. Formulari de sol·licitud, el formulari de dades PDF que el trobareu a la pàgina de la convocatòria a la web de l’AGAUR a l’enllaç que diu “Sol·licitar el Premi Recerca Jove PRJ (OVT)”. L’haureu de descarregar al vostre ordinador. Hi han dos models “amb” i “sense” signatura digital, els dos igualment vàlids, és important que descarregueu el que sigui el vostre cas (si teniu o no teniu certificat de signatura digital).
 2. Autorització del centre: document WORD disponible a la web de l’AGAUR  que haureu de descarregar al vostre ordinador, emplenar, imprimir i fer signar convenientment pel centre. Podeu anar preparant: un cop signat pel centre l’haureu d’escanejar en format PDF sense que excedeixi els 512kb. Ja el tindreu llest per annexar-lo al formulari de dades. Cas de ser menor també haureu de fer el mateix amb l’Autorització del tutor/a legal cas de menors d’edat.
 3. Treball de recerca, recordeu que ha de ser en llengua catalana, en format PDF que no excedeixi les 3MB ni passi de les 75 pàgines. L’haureu d’annexar també al formulari de dades. El podeu anar preparant.
Única via d’enviament, per internet : un cop emplenat el formulari de dades, annexat l’autorització o autoritzacions i annexat el treball de recerca, podreu validar el formulari. Una vegada validat haureu de tornar a l’OVT www.gencat.cat/ovt i “pujar” el formulari validat que ja contindrà l’autorització i el treball per fer l’enviament. Un cop enviat el sistema generarà un acusament de rebuda avisant que heu tramitat correctament la sol·licitud als Premis.

Material complementari: Exclusivament i per tant només si és necessari per la comprensió del treball, es podrà presentar material complementari. Un cop hagin tramitat la sol·licitud electrònicament a l’Oficina Virtual de Tràmits hauran de fer arribar al un CD/DVD al Registre de l’AGAUR al Passeig Lluís Companys 23, 08010 de Barcelona, que contingui el material complementari en format preferiblement PDF i acompanyat de la impressió en paper del document d’acusament de rebuda de la sol·licitud que es genera amb la prèvia tramitació de la sol·licitud via electrònica.
 
Informació del dia 05/07/2013

martes, 28 de mayo de 2013

XII Premi Antoni Quintana i Marí

DOTZÈ PREMI ANTONI QUINTANA I MARÍ
de la SOCIETAT CATALANA D’HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA

per a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat.

La Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) amb la intenció de
despertar l’interès per l’estudi i la recerca de la història de la ciència i de la tècnica entre
els estudiants de batxillerat, convoca el dotzè Premi Antoni Quintana i Marí amb les bases
següents:

1. Poden participar-hi tots els alumnes dels centres de Batxillerat dels Països Catalans.
Els originals hauran d’estar redactats en llengua catalana.

2. Les obres que es presentin a concurs han de ser fruit del treball de recerca individual o col·lectiva, tutelada, que els estudiants de Batxillerat duen a terme com a part del seu currículum.

3. Els treballs han de versar sobre aspectes de la història de la ciència, de la medicina i de la tècnica en qualsevol dels seus àmbits temàtics, cronològics i geogràfics.

4. El format i l’extensió dels treballs són lliures. S’ha de lliurar una còpia original del treball
impresa en paper conjuntament amb la corresponent còpia en suport informàtic.
Els treballs han d’anar acompanyats d’una síntesi d’un màxim de 6.000 caràcters, on
consti l’objectiu, la metodologia, els resultats i les conclusions de la recerca.

5. Els treballs els presentaran els centres d’ensenyament. Ni en els treballs ni en les síntesis ha de constar-hi el nom de l’autor ni el del tutor. Els treballs aniran acompanyats d’un certificat signat pel director del centre o pel cap d’estudis conforme el treball que es presenta s’ha
escollit entre tots els que els alumnes han presentat al centre. A més del treball i la certificació s’hi afegirà una plica (o sobre tancat) indicant el títol del treball a la part exterior i, a l’interior, una nota amb el títol i el nom de l’autor o autors amb l’adreça postal i electrònica i telèfon. També el nom i cognoms del tutor o tutora.

6. Els destinataris del premi en metàl·lic són els estudiants. En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.

7. Els membres del jurat seran socis de la SCHCT designats pel seu consell directiu.

8. El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 31 de maig de 2013. S’han
d’adreçar a la secretaria de la SCHCT. Els originals no seran retornats als seus remitents,
quedant en dipòsit a la seu de la SCHCT durant els dos mesos posteriors a la data en la que es farà públic el veredicte del premi per tal que els seus autors puguin passar a recollir-los si així ho desitgen.

9. El veredicte es farà públic en una data que serà anunciada oportunament. De la mateixa manera, també s’anunciarà oportunament la data de l’acte de lliurament del premi que tindrà lloc en el quart trimestre del 2013.
El premi serà dotat amb la quantitat de 500 €. El jurat es reserva el dret de declarar deserta aquesta convocatòria.

Institut d'Estudis Catalans SCHCT
Servei de Suport a la Recerca
Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona

Informació treta de: [28/05/2013]

viernes, 3 de mayo de 2013

8a Convocatòria Programa ACERCATE

El CNIC dentro de su Plan de FORMACIÓN CNIC-JOVEN, que pretende acercar la investigación biomédica a los jóvenes y crear una cantera de futuros investigadores de excelencia en el área cardiovascular, lanza la sexta convocatoria de su Programa ACÉRCATE


I. Objetivo de la convocatoria

El Programa ACÉRCATE ha sido concebido para proporcionar a los más jóvenes la oportunidad de entrar en contacto con el mundo de la investigación biomédica para despertar y fomentar vocaciones investigadoras para el futuro.
Este Programa está destinado a estudiantes de Enseñanza Secundaria en el segundo curso de Bachillerato, en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y Salud.


II. Características del programa

La convocatoria se realiza a nivel nacional y su difusión a los centros de enseñanza se gestiona a través de las Comunidades Autónomas y sus correspondientes Consejerías de Educación.
Los alumnos interesados en participar en el programa deben concurrir de forma individual.
Los alumnos seleccionados disfrutarán de una beca que cubrirá los siguientes conceptos:
- Viaje de ida y vuelta en el medio elegido por el alumno (avión, tren o autobús)
- Estancia en Colegio Mayor
- Traslados entre punto de llegada a Madrid y el Colegio Mayor
- Traslados diarios entre el colegio Mayor y el CNIC y los derivados de la realización de actividades extra-académicas.
- Gastos de manutención (régimen pensión completa)
- Dotación económica para gastos personales de 300 €

III. Duración y contenido del periodo formativo

El periodo formativo se desarrollará en las instalaciones del CNIC desde el 8 al 19 de julio de 2013.
El periodo formativo incluirá las siguientes actividades:

- Visita guiada a las instalaciones, laboratorios de investigación y unidades técnicas del centro
- Aprendizaje de técnicas de uso común en investigación básica biomédica
- Realización de experimentos dirigidos
- Toma de contacto y aprendizaje de funcionamiento de equipos de alta tecnología utilizados en las diferentes unidades técnicas del CNIC.

IV. Formalización de solicitudes

Los solicitantes deberán ser estudiantes de segundo curso de Bachillerato en la modalidad de Ciencias de la Naturaleza y Salud.
Las solicitudes se realizarán exclusivamente a través de la aplicación del sistema online del CNIC http://www.cnic.es/es/formacion/programas/acercate.php
Los interesados deberán cumplimentar el formulario de solicitud y adjuntar al mismo una breve memoria explicativa de su interés en participar en este programa (máxima extensión 300 palabras).
Las solicitudes incompletas serán rechazadas.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 04 de Junio de 2013.

V. Selección de candidatos y adjudicación

Las solicitudes para las ayudas serán evaluadas por el Comité de Investigación del CNIC.
Para el año 2013 se convocan 8 plazas.
La selección se realizará en concurrencia competitiva y estará basada en criterios de mérito y capacidad acreditados por el nivel de rendimiento académico del alumno, atendiendo a la nota media numérica de primero y segundo de Bachillerato.
La concesión de ayudas será aprobada por la Dirección del Centro y será notificada a los interesados antes del día 21 de Junio de 2013.
La lista de candidatos seleccionados y suplentes se hará pública en la página web del CNIC:
www.cnic.es.
El CNIC remitirá a la madre, padre o tutor del alumno seleccionado el programa detallado de las actividades formativas, así como de las actividades extra-académicas a realizar durante el desarrollo del programa.
Los candidatos seleccionados deberán remitir al Departamento de Recursos Humanos del CNIC
(Melchor Fernández Almagro, 3 - 28029 Madrid) los siguientes documentos:

• Fotocopia del certificado del expediente académico
• Autorización de la madre, padre o tutor del alumno para la realización de las actividades formativas y extra-académicas contempladas dentro del programa
• Fotocopia del documento nacional de identidad o del pasaporte


VI. Proyección futura

El CNIC proporcionará al alumno, tras la realización de su periodo de prácticas, una certificación del periodo formativo realizado y participación en el programa.

VII. Otras consideraciones

1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa que los datos personales recabados con ocasión de la presente convocatoria se incorporarán a un Fichero Automatizado inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos bajo la titularidad de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares CARLOS III, denominado RRHH, con la finalidad de gestionar su inscripción y participación en la presente convocatoria, así como un seguimiento de su trayectoria formativa y profesional mediante el envío de distinto material corporativo del Centro a la dirección que haya facilitado. No se tiene previsto la cesión de sus datos personales a ningún tercero ajeno al Centro. Asimismo, usted podrá ejercer los derechos de oposición al tratamiento descrito, así como a los derechos de acceso, rectificación y cancelación de la información suministrada al Centro, dirigiéndose a la siguiente dirección: Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), Calle Melchor Fernández 3, (28029) Madrid.
El tratamiento de su Información personal conforme a lo descrito en el apartado anterior, es necesario para que el Centro gestione su inscripción en el presente evento de formación, sin lo cual, la misma no podrá llevarse a efecto.

2. El desarrollo de este programa estará sujeto a las disponibilidades presupuestarias del CNIC. El CNIC, si resultara necesario, podrá aprobar la suspensión temporal o la modificación de las aportaciones correspondientes a este programa.

3. Los derechos de propiedad industrial del personal investigador en formación y de los participantes en programas o estancias formativas se regirán por las normas publicadas en la página web del CNIC http://www.cnic.es/es/formacion/propiedad_industrial.php

Informació treta de: http://www.cnic.es/doc/formacion/acercate2013/acercate_2013_bases.pdf [03/05/2013]

1r Premi de Recerca en l'àmbit de la informació i la documentació


La Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya convoquen el I Premi de recerca en l'àmbit de la informació i la documentació, que està dotat amb 700 euros.
Es premiaran, segons les bases, els treballs de Batxillerat que estiguin centrats en l'àmbit de la informació i la documentació, l'espai professional de bibliotecaris, arxivers, gestors de documents, infonomistes, arquitectes de la informació o gestors de biblioteques digitals, que són alguns dels noms que s'utilitzen per designar els professionals de la Informació i Documentació.

Quina és la seva feina? 

Aquests professionals s'ocupen de seleccionar, analitzar, organitzar i difondre la informació i els documents, en qualsevol suport i format. Ho fan per facilitar que les persones que busquen informació trobin els resultats adequats a les seves necessitats.

On els trobarem? 

Els trobarem treballant a sistemes d'informació i documentació, no només en el sector públic, sinó també en empreses, o pel seu compte. Ells gestionen bases de dades, biblioteques, arxius, centres de coneixement, serveis d'informació, biblioteques digitals, portals web, etc. Qualsevol lloc on s'hagi de recuperar informació i documentació. I que per tant, calgui organitzar-la.

Amb què treballen? 

Treballen amb informació i documentació. Cada cop més, en la nostra vida diària, tots dediquem molt de temps a buscar i seleccionar informació: estar ben informats ens ajuda a prendre les decisions més adequades. I sense els professionals que organitzin els sistemes d'informació tindrem dificultats per trobar les respostes idònies.

Bases


1. Els premis són dirigits als estudiants matriculats en el darrer curs de batxillerat el curs 2012-2013als centres d’ensenyament, públics o privats, d’Andorra, Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Els treballs de recerca, que poden ser individuals o col·lectius, han de ser originals i inèdits.
2. Els treballs han de tenir relació amb l’àmbit de la informació i la documentació. A tall d’exemple, poden versar sobre el món del llibre, de les biblioteques i dels arxius, els sistemes d’informació i documentació, els arxius d’imatges i sonors, els hàbits i les pràctiques lectores, els nous formats de la informació, el llibre digital, la cerca i ús de la informació a Internet, la informació i els dispositius mòbils, les xarxes socials,
les biblioteques i els arxius digitals,lesllibreries,la gestió de la documentació a les empreses, l’estructuració dels continguts a les webs, etc. A més de la qualitat del contingut, es valoraran especialment els aspectes metodològics i formals.
3. Els treballs de recerca han de ser seleccionats per la direcció delscentres d’ensenyament on estudiï l’alumne o alumnes que desitgin concursar.Cada centre d’ensenyament pot presentar al Premi ns a tres treballs de recerca.
4. El format, el suport i l’extensió dels treballs és lliure Els treballs hauran d’estar redactats en català i es presentaran en versió impresa i en versió digital. S’hi poden adjuntar els materials d’acompanyament que es considerin oportuns.
5. El premi serà dotat amb la quantitat de 700 €. El jurat podrà fer mencions especials de treballs rellevants. El premi es pot declarar desert, bé per manca de qualitat dels treballs presentats, bé per inadequació a les bases.En el cas que es premiï algun treball col·lectiu, el valor del premi es repartirà a parts iguals entre els components de l’equip.
6. Els treballs han d’anar signats amb pseudònim. Es presentaran en un sobre on hi digui “Premi de Recerca en Informació i la Documentació”, juntament amb un document signat per la direcció del centre que acrediti que ha estat seleccionat per a aquest premi, i una plica tancadai identi cada amb el títol del treball i el pseudònim.
Dins de la plica, en un full, hi ha de constar el nom i els cognoms de/ls autor/s, el títol del treball, el nom i els cognoms del tutor i el nom i l’adreça del centre educatiu.
7. El termini màxim de presentació dels treballs serà el dia 15 de maig de 2013. S’han d’adreçar a la Secretaria de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Melcior de Palau, 140. 08014 Barcelona.
8. El jurat estarà format per dos representants de cadascuna de les institucions convocants i estarà presidit pel Degà de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista enaquestes bases.
9. El veredicte es farà públic als web de les entitats convocants. També s’hi anunciarà la data de l’acte de lliurament del premi, que tindrà lloc al primer trimestre del curs 2013-14.
10. Els originals quedaran en dipòsit a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació durant els dos mesos posteriors a la data en què es farà públic el veredicte del premi per tal que els autors puguin passar a recollir-los, si ho desitgen.
11. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Tens temps fins al 15 de maig de 2013

Si necessites més informació, o assessorament sobre el treball de recerca, estarem encantats d'ajudar-te: premiderecerca@cobdc.org o a la pàgina web www.cobdc.org/premiderecerca

Informació treta de: http://www.cobdc.org/premi_recerca.pdf [03/05/2013]

Premi a treballs de recerca de Bioètica en el batxillerat - Fundació Víctor Grífols i Lucas

Primer premi: matrícula dels dos primers anys de la carrera universitària triada

La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca el primer Premi a treballs de recerca sobre Bioètica en el batxillerat. L'objectiu d'aquest premi és fomentar la reflexió ètica als treballs d'investigació relacionats amb la salut o les ciències de la vida.

Creada al 1998, la Fundació Víctor Grífols i Lucas té com a finalitat promoure l'estudi i el desenvolupament de la bioètica en el món de la salut humana i les ciències de la vida. Amb aquest objectiu concedeix anualment premis i beques de recerca. Des d'aquest any compta també amb una nova convocatòria dedicada als centres d'ensenyament secundari.

Premis:
Primer premi: matrícula dels dos primers anys de la carrera universitària
Segon premi: iPad
Tercer premi: netbook

Condicions

1. Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.
2. La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca.
3. Els treballs de recerca hauran de presentar-se acompanyats de l’aprovació del tutor del treball.
4. Els treballs de recerca s’han de presentar per triplicat en original paper i també en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (video, àudio, web…), també
s’han d’adjuntar.
5. Els treballs es presentaran en un sobre o paquet tancat en què figuri “Premi al treball de recerca sobre bioètica en el batxillerat”. Els
treballs s’enviaran per correu certificat o bé es lliuraran personalment en horari de 8 a 17.00 hores a la seu de la Fundació.
6. El termini de presentació de treballs finalitzarà el 31 de maig de 2013.
7. El jurat estarà format per personalitats rellevants en la matèria i quedarà facultat per interpretar les bases així com per resoldre
qualsevol incidència.
8. La decisió del jurat es farà pública a la pàgina web de la Fundació durant la primera quinzena d’octubre de 2013.
9. Els treballs no premiats es podran recollir a la recepció de la Fundació al llarg de tot el mes d’octubre de 2013.
10. La Fundació no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del dia 31 d’octubre de 2013.
11. Els premis del concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial en espècie per als guanyardors. Per això estaran subjectes a la corresponent normativa de l’IRPF
d’acord amb la Llei i Reglament de l’IRPF vigents en el moment del lliurament dels premis.
12. La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Per més informació: www.fundaciogrifols.org

Fundació Víctor Grífols i Lucas
c/ Jesús i Maria, 6 08022 Barcelona
T. +34 935 710 410 fundacio.grifols@grifols.com
Barcelona, novembre de 2012

Informació treta de: http://www.cobdc.org/premiderecerca/ [03/05/2013]

miércoles, 13 de marzo de 2013

7è Premi de Treballs de recerca de Geologia i Ciències de la Terra

El Col·legi de Geòlegs de Catalunya, COLGEOCAT, és conscient de la importància que té el treball de recerca elaborat pels nois i noies de Batxillerat de Catalunya.
Per aquest motiu, vol premiar els millors treballs realitzats sobre un tema de Geologia i Ciències de la Terra.

Premis:

1r premi: 300 €
2n premi: 150 €
3r premi: 100 €

La Geologia és molt important en la nostra societat. No solament ens aporta recursos minerals o energètics, sinó que el coneixement de la dinàmica de la natura ens proporciona una societat més segura i amb menys riscos.

Principals sortides professionals

* Construcció: estudis geotècnics, tant a l'obra pública com enginyeria civil.
* Recursos naturals: aigües, roques industrials, metalls, etc.
* Medi ambient: terrenys contaminats, abocadors, dipòsits de CO2, etc.
* Riscos naturals: prevenció de terratrèmols, tsunamis, inundacions, inestabilitat del terreny, allaus.
* Ordenació i planificació territorial: gestió del territori, plans urbanístics, etc.
* Docència i investigació: ensenyament secundari i universitari.
* Patrimoni natural i cultural: avaluació i protecció del patrimoni geològic, paleontològic, miner, etc.
* Cartografia i sistemes d'informació: cartografia temàtica del IGC i altres organismes.

Condicions generals

- Els participants han de ser alumnes de Batxillerat dels Instituts de Catalunya.
- Els treballs poden ser signats per més d'un autor/a.
- Els treballs presentats poden ser de l'any 2012 o 2013.
- En tots els casos haurà d'haver un professor/a del Centre que es faci responsable del treball.
- A la portada només constarà el títol del treball.
- En el treball no es farà referència a l'autor/s ni Centre de procedència.

Jurat

- La Junta avaluadora estarà formada per professionals designats per COLGEOCAT.
- El jurat podrà declarar deserts els premis als quals no s'hagin presentat treballs amb els mèrits suficients.

Documentació a presentar

- El treball s'enviarà al COLGEOCAT, via email, en format PDF, juntament amb les dades que es demanen a l'Annex d'aquesta butlleta.

Criteris d'avaluació

- Estructura, presentació, redacció, correcció lingüística (20 %)
- Metodologia científica general (30 %)
- Complexitat de la temàtica (10 %)
- Creativitat / Originalitat (10 %)
- Discussió / conclusions (20 %)
- Referències documentals (10 %)

Autoria i difusió

- Els autors conservaran la propietat dels treballs premiats.
- Els autors autoritzen al COLGEOCAT a publicar i difondre els treballs guanyadors a través dels mitjans que consideri oportuns.
En qualsevol cas, en la difusció s'indicaran el nom dels autors i nom del centre de secundària al qual pertanyen.

Terminis

15 de novembre de 2013: Data màxima de recepció de treballs.
30 de novembre de 2013: Data màxima de resolució.
Desembre del 2013: lliurament dels premis.

Informació treta de: http://www.colgeocat.org/ca/ [13/03/2013]

viernes, 8 de marzo de 2013

14è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. Arquitectura, Ciència i Tecnologia Sostenibles.


Objectiu

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), amb la col·laboració de l'Institut de Sostenibilitat de la UPC, la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat, la Càtedra UPC Endesa Red de Valors Humans en l’Enginyeria - Victoriano Muñoz Oms i l'Obra Social "la Caixa", convoca el 14è Premi UPC per a treballs de recerca de batxillerat i projectes de cicles formatius de grau superior. Arquitectura, Ciència i Tecnologia Sostenibles. El Premi té com a objectiu potenciar l’interès de l’alumnat de batxillerat i de cicles formatius de grau superior per aquestes àrees de coneixement i pel valor de la sostenibilitat, aplicat a la concepció i al desenvolupament dels seus projectes de recerca. 

La UPC ha prioritzat els valors de la sostenibilitat en els diferents àmbits de la seva activitat: des de la docència a la recerca i la innovació que desenvolupa en els seus laboratoris, aules i instal·lacions. Amb aquesta convocatòria, vol compartir aquests valors i fomentar l’interès de l’alumnat per la contribució de la tecnologia al desenvolupament sostenible, és a dir, el desenvolupament que considera de forma integrada la seva dimensió ambiental, social, econòmica i institucional. Tot això en els àmbits de l’edificació, l’energia i el canvi climàtic (reducció de consums, incorporació de l’eficiència, energies renovables); la gestió del cicle integral de l’aigua; el disseny per a la sostenibilitat; la gestió de residus; la planificació territorial; la mobilitat; la logística, i la responsabilitat ètica i social de la tecnologia

Participants

Aquesta convocatòria s’adreça a l’alumnat de Catalunya de segon de batxillerat i de cicles formatius de grau superior que vulguin iniciar els seus universitaris a la UPC el proper curs 2013-2014. Els treballs que es presentin han de tractar temes o aspectes relacionats amb els coneixements i els estudis propis de la UPC, com ara l’arquitectura, la ciència o la tecnologia, i incorporar criteris de sostenibilitat, tant ambientals com ètics i socials.

Premis

Premi al millor treball de batxillerat. Està dotat amb un llibre electrònic i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2013-2014 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i el centre d’ensenyament secundari rebrà un diploma acreditatiu.

Premi al millor projecte de cicles formatius de grau superior. Està dotat amb un llibre electrònic i una beca de gratuïtat de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant l’any acadèmic 2013-2014 en estudis oficials a centres propis de la UPC, sempre que s’hagi obtingut plaça a través del procés de preinscripció i selecció corresponent. La tutoria del treball es premia amb un llibre electrònic i el centre d’ensenyament rebrà un diploma acreditatiu.

Premi al treball finalista. Està dotat amb un llibre electrònic. La tutoria del treball i el centre d'ensenyament rebran un diploma acreditatiu.

La concessió d’aquests premis està condicionada a la matrícula dels autors o autores dels treballs en estudis oficials a centres propis de la UPC l’any acadèmic 2013-2014.

Els premis s’atorguen als treballs, no als autors/es.

Tots els autors o autores dels treballs que es presentin al concurs seran obsequiats amb una entrada gratuïta per al Planetari 3D del CosmoCaixa Barcelona.

Jurat

La selecció dels millors treballs la fa un jurat format pels membres següents:

•    El vicerector de Docència i Estudiantat de la UPC, que actuarà com a president.
•    El comissionat per a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social de la UPC.
•    Una persona en representació de la Càtedra Unesco de Sosteniblitat de la UPC.
•    Una persona en representació del professorat de Batxillerat.
•    Una persona en representació del professorat de CFGS.
•    Una persona en representació de la Càtedra UPC Endesa Red de Valors Humans en  l’Enginyeria - Victoriano Muñoz Oms. 
•    Un/a estudiant/a guanyador/a de l’edició anterior del Premi.
•    Una persona en representació del Servei de Comunicació i Promoció de la UPC, que actuarà com a secretària.

El veredicte del jurat es farà públic entre els mesos de juny i juliol de l'any 2013. El jurat pot declarar deserts els premis o concedir un accèssit.

Criteris d'avaluació

Els treballs es valoren d’acord amb els criteris següents:
 1. L’adequació del projecte als objectius, continguts i requeriments del currículum de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, i als mitjans de què disposin els autors o autores.
 2. L’originalitat.
 3. La metodologia científica i tecnològica en el tractament dels temes.
 4. La dificultat de realització del projecte.
 5. El caràcter interdisciplinari del projecte.
 6. La presentació.
 7. La claredat i concisió de la memòria explicativa.
Per valorar la incorporació dels valors de la sostenibilitat, es tenen en compte:
 1. La consideració i avaluació de l’impacte social, la dimensió ètica i l’impacte ambiental del seu cicle de vida i la viabilitat econòmica.
 2. La promoció i l’ús de matèries reciclables i energies renovables.
 3. La incorporació en els seus objectius i desenvolupament del respecte per les generacions futures i la diversitat cultural.
Es valorarà que els treballs incloguin material audiovisual.
El jurat pot convocar els autors o autores perquè facin una presentació del seu projecte.

Presentació dels treballs

Per participar cal, en primer lloc, registrar-se a través del formulari d'inscripció.

En el formulari cal emplenar les dades corresponents a l'autoria del treball, la tutoria i un resum del treball (títol, objectius, procediment emprat, criteris de sostenibilitat aplicats i conclusions).

Seguidament, s’ha de lliurar en un sobre a qualsevol dels registres públics de la UPC  la documentació següent:
 1. La fitxa resultant de la inscripció del treball per via telemàtica.
 2. Un CD o DVD amb el treball complet en format PDF, degudament identificat amb el nom i cognoms de l’autor o autors i el títol del treball. En cas que s’utilitzi una aplicació informàtica diferent de Microsoft Office, cal adjuntar les eines per executar-la.
Aquesta documentació (formulari d’inscripció imprès i treball complet) també es pot enviar per correu certificat amb avís de recepció a l'adreça següent:
Premi Secundària
Servei de Comunicació i Promoció
Universitat Politècnica de Catalunya
Edifici TS (Til·lers)
C. Jordi Girona, 31
08034 Barcelona

No es poden enviar maquetes. Si el treball ha comportat la realització d'una maqueta o prototip, cal incloure documentació gràfica en format digigtal en el mateix CD o DVD en què s'entregui el treball.

Els treballs s’han de presentar en una de les llengües oficials de Catalunya.

Termini de presentació

Els treballs procedents d’alumnat de batxillerat s’han de lliurar com a màxim el 26 d’abril de 2013 i els treballs procedents d’alumnat de cicles formatius de grau superior s’han de lliurar com a màxim el 31 de maig de 2013.

Després d’aquestes dates, només s’acceptaran els treballs que es rebin per correu postal amb la data del mata-segells dins el termini establert en aquestes bases.

Difusió

Els autors o autores dels treballs premiats cedeixen a la Universitat Politècnica de Catalunya els drets de reproducció, distribució i comunicació pública.

Recollida dels treballs

Es poden recollir durant els mesos de juliol i setembre de 2013 al Servei de Comunicació i Promoció de la UPC (Edifici Til·lers, C. Jordi Girona 31, de Barcelona). Els treballs que no s'hagin recollit durant aquest període seran destruïts.

La participació en aquest Premi comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases. Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta pel Servei de Comunicació i Promoció de la UPC.

Informació treta de: http://www.upc.edu/premi-secundaria/bases [08/03/2013]